افراد مسلح ناشناس؛ موتر باربری یک شرکت سرکسازی را در آبکمری به آتش زدند

افراد مسلح ناشناس بامداد امروز چهارشنبه؛ موتر باربری یک شرکت سرکسازی خصوصی را در مربوطات ولسوالی آبکمری این ولایت به آتش زدند.

یک منبع مربوط به ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس میگوید؛ این موتر باربری بامداد امروز به جانب بند “قشقه” در حال حرکت بود که از سوی چند فرد مسلح ناشناس متوقف و سپس به آتش کشیده شد.

این منبع ریاست امنیت ملی که از ذکر نامش خود داری نمود، گفت؛ به راننده این موتر هیج آسیبی وارد نگردیده و افراد مسلح ناشناس مذکور نیز پس از آتش زدن این موتر از منطقه فرار نمودند.

این منبع؛ گروه ی مشخص را در پیوند به این رویداد متهم ننموده ولی تاکید کرد که جست جوی آنان جهت شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد جریان دارد.

در همین حال برخی گزارش های وجود دارد که افراد مسلح ناشناس مذکور؛ راننده این موتر به شدت لت و کوب نموده اند.

براساس این گزارش ها؛ وضعیت صحی این راننده بد توصیف شده که غرض مراقبت بیشتر به مرکز ولایت انتقال شده است.

گفته میشود که این موتر متعلق به یک شرکت سرکسازی خصوصی افغانی میباشد که در حال حاضر مصروف جغل اندازی سرک روستای دهستان ولسوالی آبکمری این ولایت می باشد.

خبر: عبدالخلیل

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.