یک جاده روستایی به ارزش بیش از 33 میلیون افغانی در آبکمری جغل اندازی میشود

ریاست توسعه روستایی ولایت بادغیس از آغاز کار پروژه جغل اندازی یک جاده روستایی در ولسوالی آبکمری این ولایت به ارزش بیش از 33 میلیون افغانی خبر میدهد.

ریاست توسعه روستایی بادغیس با انتشار خبرنامه ی گفته است که؛ این پروژه شامل جغل اندازی نزدیک به 13 کیلومتر سرک روستایی می باشد که مناطق چشمه شیرین و چهار باغ این ولسوالی را با هم وصل میسازد.

براساس خبرنامه ریاست توسعه روستایی بادغیس؛ این پروژه یک سال به درازا انجامیده که توسط یک شرکت سرک سازی خصوصی افغانی به پیشبرده میشود.

گفته شده است که با تکمیل این پروژه؛ مشکلات 3800 خانواده محل از رهگذر نداشتن سرک مناسب برطرف می گردد.

در خبرنامه ریاست توسعه روستایی ولایت بادغیس آمده است که هزینه این پروژه از سوی بانک جهانی پرداخت می شود.

خبر: حسام الدین” اکبری”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.