” رهبری وزارت فواید عامه؛ متهم به زمینه سازی فرار شرکت سرکسازی جاده حلقوی از کشور گردید”

رئیس شورای ولایتی بادغیس تاکید می ورزد که اسنادی در اختیار دارد که رهبری وزارت فواید عامه زمینه فرار شرکت سرک سازی جاده حلقوی را ازکشور وبیرون ساخت پول تضمینی اش را از بانک فراهم کرده است.

عبدالمجید شکیب رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید: آنان چندین مراتب با وزیر فواید عامه در مورد کندی روند کار سرک حلقوی صحبت نموده ولی هر بار وزیر فواید عامه برای آنان اطمینان داده بود که کار سرک متوقف نخواهد شد.

وی از مسوولان دولت مرکزی خواست تا شرکت مذکور را برای ادامه کار وادار نموده که کار سرک حلقوی دوباره آغاز شود.

با آنکه در این اواخر مسوولان بانک انکشاف آسیای 30 ملیون دالر آمریکایی را در اختیار وزارت امورداخله قرارداده است تا امنیت کارساخت این جاده را تامین کند ولی گفته میشود این شرکت پس ازفرار اش از افغانستان ادعا کرده است که به دلیل نبود امنیت از ادامه کارساخت این جاده سرباز زده است.

اما مسئولان ولایت بادغیس این ا دعا را رد نموده وتاکید می ورزند؛ از هنگام که کارساخت این جاده آغاز شده است تاکنون هیچ رویداد ناامنی برکارمندان این جاده رخ نداده است.

سمونوال امیر شاه نائب زاده رئیس ارکان لواء محافظت عامه میگوید تا به حال هیچ نوع مشکل امنیتی رخ نداده و آنان از منطقه لامان شهر قلعه نو الی منطقه دره بوم ولسوالی قادس را تامین امنیت نموده اند.

وی اضافه کرد لوای محافظت عامه با تمام سلاح های سبک و سنگین مجهز بوده و نیز آماده تامین امنیت کار سرک حلقوی میباشند.

از سوی دیگر شماری از شرکت های خصوصی جاده سازی که بگونه قرارداری با شرکت ( MJV ) کارکرده اند می گویند؛ که این شرکت چندین ملیون دالر بده کاری هایش را به شرکت ها و کارگرانش نداده ووزارت فواعد عامه نیز دراین باره به آن پاسخ گوی نمیکند.

احمد جاوید یک تن از مسوولان شرکت های خصوصی سرک سازی میگوید که مدت دو سال است با شرکت ( MJV ) کار میکنند ولی بدون آنکه برای آنroadان حق شان را بپردازند دست به فرار زده اند.

وی از دولت خواست که در زمینه با آنان همکاری نماید.

محمد ظاهر یک تن دیگر از مسوولان شرکت های خصوصی نیز میگوید : که تمام دار و ندار خویش را هزینه یک قرار دادی که با این شرکت داشته است کرده و در حال حاضر با فرار این شرکت قادر به کار های خصوصی نیست.

وی گفت که چندین بار این مشکلات را با مقامات محلی ولایت بادغیس در جریان گذاشتن ولی هیچ نوع توجه ای از سوی آنان در زمینه نشده است.

مجلس نماینده گان امروز وزیرفواعد عامه را برای پاسخگوی درباره فرار یک شرکت جاده سازی با یکصد ملیون دالر پول ساخت جاده کمربندی کشور شرکت و پروژه های توسعه یی ناتمام درکشور به این مجلس نماینده گان فراخواند.

نماینده گان مجلس با انتقاد جدی از وزارت وزیر فواعد عامه؛ این وزارت را به بی پروائی درین باره متهم می سازند.

اما وزیرفواعد عامه برخی ازین شرکت ها را خائین وکلاه بردارمی خواند ومی گوید که این شرکت ها توانائی عملی ساحتن این برنامه ها را نداشته و نباید با آنان قرارداد می گردید.

فرار یک شرکت جاده سازی امریکایی – ترکی از کشور با بیش از یکصد میلیون دالر پول ساخت جاده کمربندی پای وزیرفواعد عامه را برای پاسخ گوی درین باره به مجلس نماینده گان کشاند.

نماینده گان مجلس با انتقاد جدی از وزیر فواعد عامه؛ این وزارت از احتمال فرار این شرکت مطلع دانسته و تاکید میکنند که وزارت فواید عامه هیچ کاری در این باره نکرده است.

دونیم سال پیش وزارت فواعد عامه پروژه کارساخت آخرین بخش از جاده کمربندی کشور که لامان بادغیس را با قیصار فاریاب وصل می کند به هزینه چهارصد وهفتاد وهشت ملیون دالر با یک شرکت ترکی – امریکای بنام ( MJV) قرارداد کرد اما این شرکت با آنکه کمتر از پانزده درصد درین جاده کارکرده است بیش از صد ملیون دالر گرفته وفرارکرده است.

گزارش: عبدالمنان و شیراحمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.