شکایت باشندگان ولسوالی مقر؛ از نداشتن آب صحی آشامیدنی

باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس از نبود آب صحی آشامیدنی در این ولسوالی شکایت نموده و به شدت از این ناحیه ابراز نگرانی مینمایند.

این باشندگان می گویند؛ در جریان بیشتر از ده سال به اینطرف هیچ نوع توجه ی در پیوند به تامین آب صحی آشامیدنی باشندگان این ولسوالی صورت نگرفته است.

آنان می افزایند؛ نبود آب صحی آشامیدنی باعث شده که مردم این ولسوالی به امراض گوناگون مبتلا شوند.

عبدالغفور یک تن از باشندگان منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر میگوید؛ در سال گذشته چندین ذخیره آب ناشی از باران و برف در این منطقه ساخته شده است ولی با ساختن این پروژه ها؛ مشکلات باشنده گان این منطقه حل نشده است.

عبدالغفور می افزاید که؛ آنان در حال حاضر یک بشکه آب صحی 18 کیلویی را که از دیگر ولسوالی ها به سنگ آتش انتقال میشود؛ بیشتر از 50 افغانی خریداری نموده که اغلب فامیل ها به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند از آب صحی آشامدنی استفاده کنند.

حبیب الله باشنده قریه جکنه ولسوالی مقر میگوید؛ تمام اعضای فامیل وی به امراض گوناگون مبتلا هستند و علت آن نبود آب صحی آشامیدنی میباشد.

حبیب الله افزود که نبود آب صحی آشامیدنی سبب شده که باشندگان ولسوالی مقر دچار مشکلات متعدد صحی شوند.

وی گفت: با وجود اینکه در جریان سال های گذشته مشکلات شان را ناشی از نداشتن آب صحی با اداره محلی وولایتی در میان گذاشته اند ولی تا اکنون در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفته است.???????????????????????????????

او از اداره ولایتی و دولت مرکزی میخواهد که به این مشکل اساسی باشندگان ولسوالی مقر رسیدگی نمایند.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقر ولایت بادغیس ضمن تائید این موضوع میگوید؛ در چند سال اخیر چندان توجه ای در جهت راه اندازی برنامه های انکشافی در این ولسوالی صورت نگرفته و این موضوع باعث گردیده است که باشندگان مقر با مشکلات متعدد اجتماعی مواجه شوند.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقر افزود که؛ طی چند سال گذشته تنها چند پروژه معدود حفر چاه آب اشامیدنی و ذخایر آب ناشی از باران و برف از طرف اداره های ولایتی راه اندازی و اجرا گردیده است که فقط 5 فصید مشکلات باشنده گان ولسوالی مقر را حل نموده است.

ولسوال مقر تاکید میکند در حال حاضر 95 درصد باشنده گان ولسوالی مقر با نبود آب صحی آشامیدنی مواجه بوده و اضافه کرد که اگر ادارات دولتی و غیر دولتی در زمینه پروژه ی داشته باشند؛ اداره محلی و باشندگان محل آماده انجام هر گونه همکاری با آنان میباشند.

در همین حال مسوولان ریاست توسعه روستایی ولایت بادغیس شکایات باشنده گان ولسوالی مقر را رد نموده و اضافه می نمایند که آنان در اکثر مناطق این ولسوالی که دسترسی داشته اند پروژه های را راه اندازی و اجرا نموده اند.

سیدرسول اکبری رئیس اداره توسعه روستایی بادغیس میگوید: آنان چندین پروژه آب صحی آشامیدنی از جمله حفر چای آب و اعمار ذخایر آب اشامیدنی را در ولسوالی مقر اجرا نموده اند.

سید رسول اکبری افزودکه: عدم دسترسی اداره توسعه روستایی در این ولسوالی سبب شده است که انان نتوانند در برخی از بخش های آن پروژه های آبرسانی را تطبیق و یا اجرا نمایند.

رییس اداره توسعه روستایی بادغیس اضافه کردکه : در حال حاضر کار انجام چندین پروژه ی تامین آب آشامیدنی صحی در بخش های مختلف ولسوالی مقر جریان دارد.

عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی تنها باشنده گان ولسوالی مقر را با مشکلات مواجه ننموده بلکه باشنده گان شهر قلعه نو و ولسوالی آبکمری نیز از این ناحیه با مشکلات فراوان روبرو هستند.

گزارش: محمد شریف و محمد موسی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.