آغاز نشرات رادیو غزالی؛دومین رادیو خصوصی در ولایت بادغیس

ومین رادیو خصوصی بنام ” رادیو غزالی ” در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نشرات خویش را بامداد امروز پنجشنبه آغاز نمود.

ایستگاه رادیو غزالی؛ از سوی انجمن امام محمد غزالی ولایت بادغیس راه اندازی شده است.

مسوولان این شبکه خصوصی، انگیزه پایه گذاری این ایستگاه رادیویی را؛ ترویج ارزش های دینی و فرهنگی بیان داشته و تاکید مینمایند؛ که این رادیو 16 ساعت ( 5 بامداد تا 9 شب) نشرات داشته دارد.

مولوی عبدالخالق حکیمی مسوول رادیو غزالی میگوید؛ که ساحه ی نشرات این رادیو 20 کیلومتر بوده و 10 کارمند دارد.

عبدالخالق حکیمی افزود؛ تمام کارمندان رادیو غزالی آقایان بوده و به شکل افتخاری فعالیت می نمایند.

مدیرمسوول رادیو غزالی افزود که این ایستگاه رادیویی به کمک و همکاری برخی از باشنده گان و بازرگانان محل ایجاد گردیده است که مصارف آن نیز بصورت ماهوار از سوی مردم و بازرگانان پرداخت میشود.

انجمن امام غزالی؛ که یک نهاد مدنی است, از چند سال به اینطرف در ولایت بادغیس فعالیت های اش را در بخش های ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و بیداری اسلامی آغاز نموده است.

خبر: فخرالدین

ویراستار: مشعل

One comment

  • ارشاد

    یک مشکلی این رادیو دارد عبارت از این است که کدام وب سایتی ندارد تا از طریق آن اوقات پخش برنامه های خود را پخش نماید. حتی در رادیو به شکل زنده هم این موضوع تکرار نمی شود.
    پیشنهاد من این است که این کار را حتماً بکنید و اوقات پخش برنامه های این رادیو را از طریق وب سایت و یا از طریق رادیو اعلان نمایید تا مردم از اوقات پخش برنامه ها آگاه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.