پیوست یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح در بادغیس

یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس چاشت امروز با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح در این ولایت گردیدند.

یک منبع ریاست امنیت ملی بادغیس میگوید؛ این گروه که تعداد شان به 11 نفر میرسد پیش از این در ولسوالی مقر با دیگر مخالفان مسلح علیه دولت فعالیت داشته اند.

این منبع افزود که ؛ این گروه براساس فعالیت ماموران این ریاست جذب پروسه صلح گردیده است.

در همین حال فرمانده محمد ابراهیم سرگروه افراد پیوست شده ، انگیزه پیوست خویش را در صفوف مخالفان مسلح دولت؛ بروز یک سلسله نا امنی های منطقوی بیان داشته و تاکید کرد که، اداره امنیت ملی این ولایت متعهد شده است که به مشکلات شان رسیدگی نماید.

این  گروه از دو سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح مخالف دولت فعالیت داشته است.

براساس آمارهای اعلام شده ازسوی دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس، از بدو تاسیس این نهاد در بادغیس بیش از ۱۸۰۰ تن از نفرات طالبان، مخالفان و ناراضیان مسلح دولت جذب پروسه صلح در این ولایت شده اند.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.