ده پروژه انکشافی به ارزش نزدیک به 13 میلیون افغانی در بادغیس به بهره برداری رسید

وزارت توسعه روستاهای کشور از تکمیل و بهره برداری 10 پروژه انکشافی به ارزش نزدیک 13 میلیون افغانی در دو ولسوالی ولایت بادغیس خبر میدهد.

» ادامه

شش طالب مسلح از سوی ماموران پولیس ملی در مرکز قادس بازداشت شدند

مسوولان محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از بازداشت شش طالب مسلح همراه با جنگ افزارهای دست داشته شان در مرکز این ولسوالی خبر میدهند.

» ادامه