طالبان مسلح چهار نظامی و یک ملکی را از گذرگاه سبزک ربودند

تازه ترین گزارش ها از ولایت بادغیس حاکی از آنست که افراد وابسته به طالبان مسلح؛ 5 تن را شام روز گذشته (سه شنبه) از مسیر شاهراه هرات – بادغیس […]

» ادامه