خصومت های شخصی در جوند؛ جان یک باشنده این ولسوالی را گرفت

براساس گزارش ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس؛ یک باشنده این ولسوالی درنتیجه حمله افراد مسلح غیر مسوول قبل از ظهر امروز (یک شنبه) به قتل رسیده است. محمد فرید […]

» ادامه