کشاورزان بادغیس از نبود مارکت برای فروش فرآورده های خربوزه و هندوانه شان شاکی اند

شماری از کشاورزان در ولایت بادغیس از برداشت محصولات خربوزه و هندوانه شان در سال جاری خرسند بوده و ادعا می کنند که امسال حاصلات فالیز های شان نسبت به […]

» ادامه