طالبان مسلح؛ دو منسوب ربوده شده ارتش ملی را به قتل رسانیده اند

گزارش های حاکی است که طالبان مسلح؛ دو منسوب ربوده شده ارتش ملی افغان مستقر در ولایت بادغیس را به قتل رسانیده و یک تن دیگر شان را رها نموده […]

» ادامه