شماری از داکتران و پرستاران خواهان برکناری رییس صحت عامه بادغیس شدند

دها تن از داکتران و پرستاران شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ قبل از چاشت امروز (چهارشنبه) در یک گردهم آیی اعتراضی خواهان برکناری رئیس صحت عامه این ولایت […]

» ادامه