نگرانی مسافران از حضور گسترده طالبان مسلح در عرض جاده بادغیس – هرات

شماری از شهروندان ولایت بادغیس که اخیرا به ولایت هرات در غرب کشور رفت و امد نمودند؛ از حضور گسترده افراد طالبان مسلح در مسیر جاده این ولایت ها خبر میدهند.

این باشندگان میگویند؛ افراد وابسته به طالبان مسلح از چهار روز به اینطرف پیوسته در مسیر بزرگ راه هرات – بادغیس مستقر بوده که باعث آزار و اذیت مسافران شده اند.

آنان میگویند که؛ افراد مرتبط به طالبان مسلح در چندین موقعیت در عرض جاده هرات – بادغیس موتر های مسافربری را متوقف نموده و مسافران را مورد لت و کوب قرار میدهند.

براساس اظهارات این مسافران؛ نفرات طالبان مسلح در چندین نقطه در مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات واقع در مسیر جاده هرات – بادغیس مستقر میباشند.

شماری از مسافران که امروز جمعه به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس سفر مینمودند؛ مدعی اند که نفرات طالبان مسلح چندین ساعت این مسافران را در اسارات خویش داشته که پس از لت و کوب زیاد، آنان را رها نمودند.

این مسافران که نخواستند از ایشان نامی گرفته شود؛ تاکید دارند که افراد طالبان مسلح از انان اسناد و مدارکی دولتی تقاضا نموده و به این بهانه ایشان را مورد لت و کوب قرار دادند.

این مسافران از دولت میخواهند؛ مسئله حضور افراد گروه طالبان را در این مسیر؛ جدی گرفته و در برابر آن اقدام اساسی نماید.

در همین حال مسوولان محلی در ولایت بادغیس ضمن تائید اظهارات مسافران جاده بادغیس – هرات؛ از اعزام نیروهای بیشتر از ولایت های بادغیس و هرات در این مسیر خبرداده و اضافه می نمایند که آنان در تلاش هستند تا با هماهنگی مسوولان ولایت هرات این مسیر را از حضور افراد طالبان مسلح پاکسازی نمایند.

قمرالدین شکیب معاون و سرپرست ولایت بادغیس میگوید؛ حضور طالبان مسلح در شاهراه هرات – قلعه نو یک چالش بزرگ برای باشنده گان بادغیس که بیشترین رفت و امد را در این مسیر دارند اعلام داشته و تاکید مینمایدکه؛ نیروهای امنیتی به زودترین وقت امنیت را در این مسیر تامین خواهند کرد.

با این حال شماری از راننده گان؛ حضور طالبان مسلح را در مسیر شاهراه هرات – بادغیس نگران کننده توصیف نموده و هشدار میدهند که اگر دولت در این زمینه توجه ای ننماید؛ آنان دیگر حاضر نیستند تا رفع این نگرانی ها، در این جاده رفت و امد نمایند.

این راننده گان میگویند؛ طالبان ازچهار روز به اینطرف ساحات موسوم به خواجه چهارشنبه و قروم آب ولسوالی کرخ واقع در مسیر بزرگ راه هرات – قلعه نو حضور پررنگ داشته که عبور و مرور از این جاده را برای آنان دشوار ساخته اند.

این در حالیست که چهار روز قبل طالبان مسلح چهار نظامی و یک غیر نظامی از مسیر شاهراه هرات – قلعه نو ربودند که تا به حال از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

خبر : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.