پاک کاری شهر قلعه نو از وجود کثافات در یک حشرعمومی

مسوولان اداره شهر داری از حشر عمومی به خاطر پاک کاری شهر قلعه نو از وجود کثافات در این شهر خبر می دهند.

این حشرعمومی که بامداد امروز (پنجشنبه) به منظور پاک کاری و پاکسازی شهر از کثافات در جاده های شهر قلعه نو راه اندازی گردیده بود، مسوولان اداره محلی، فعالان جامعه مدنی , نیروهای امنیتی, ورزشکاران و شماری از شهروندان قلعه نو اشتراک داشته و به پاک کاری این شهر سهیم شدند.

ابوبکر فرستان شهردار شهر قلعه نو می گوید؛هدف از راه اندازی این حشر عمومی پاک کاری جاده های شهر قلعه نو از وجود کثافات بوده است.

شهردار قلعه نو می افزاید که؛ این حشر به همکاری و ابتکار اداره حفاظت محیط زیست و شهر داری قلعه نو انجام یافته است.

آقای فرستان اضافه نمود که؛ با انجام این حشر آنان امیدوار استند که این فرهنگ در بادغیس و شهر قلعه نو نهادینه شود.

وی خاطر نشان ساخت که؛ قرار است از این به بعد این حشر به خاطر پاکی شهر و حفاظت محیط زیست با همکاری مردم در قلعه نو دوماه یکبار راه اندازی گردد.

با این حال شهروندان قلعه نو از راه اندازی این حشر و نهادینه شدن این فرهنگ ابراز خرسندی نموده و اجرای چنین کار های را در حفظ محیط زیست و پاکی شهر موثر میدانند.

شهروندان قلعه نو می گویند که, آنان بر علاوه ی وظایف رسمی شان علاقه مندی زیادی برای اشتراک در چنین گرد همایی های را دارند.

شهروندان پاک نگهداشتن محیط و شهر را از وجایب ملی و ایمانی خود میدانند.

قلعه نو شهرکوچکی ست که با نهادینه شدن فرهنگ پاک کاری، این شهر از وجود کثافات و مشکلات زیست محیطی در امان خواهد بود.

خبر : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.