راه اندازی عملیات مشترک از سوی نیرو های امنیتی در بادغیس

مسئولان ارتش ملی در زون غرب از آمادگی های لازم بخاطر عملیات مشترک نیروهای امنیتی به هدف پاکسازی مناطق مختلف ولسوالی بالامرغاب از وجود طالبان مسلح خبر می دهند.

» ادامه