گشایش 28 پروژه انکشافی از سوی برنامه همبستگی ملی در بادغیس

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری 28 پروژه انکشافی در دو ولسوالی این ولایت خبر میدهد.

» ادامه