یک شبکه آب آشامیدنی صحی در قلعه نو افتتاح گردید

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری یک پروژه شبکه آب آشامیدنی صحی درمربوطات شهر قلعه نو این ولایت خبر میدهد.

» ادامه