رهایی دو غیر نظامی از بند طالبان در ولایت بادغیس

طالبان مسلح در ولایت بادغیس، دو باشنده این ولایت را که ده روز قبل از مربوطات ولسوالی مقر با خود در جای نامعلومی منتقل نموده بودند امروز (شنبه) آزاد ساختند.

» ادامه