چهار مامور پولیس محافظت عامه و دو مسلح طرفدار دولت در بادغیس کشته شدند

شورای ولایتی بادغییس از کشته شدن دست کم 4 مامور پولیس محافظت عامه و 2 مسلح طرفدار دولت؛ در یک حمله طالبان مسلح خبر میدهد. بهاوالدین قادسی رییس شورای ولایتی […]

» ادامه