4 ورزشکار بر اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در بادغیس مجروع شدند

بر اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس دست کم 4 ورزشکار زخم برداشتند.

» ادامه