افراد مسلح ناشناس یک موتر باربری را در مسیر بزرگ راه بادغیس-هرات آتش زدند.

گزارش ها میرسانند که افراد مسلح نا شناس یک موتر بار بری را در مسیر شاهراه قلعه نو – هرات به آتش کشیدند.

آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس با تایید این خبر می گوید که افراد مسلح نا شناس این موتر باربری را روز جمعه در نزدیکی گذرگاه سبزک شاهراه قلعه نو – هرات بعد از توقف به آتش کشیدند.

سمونوال محمد قیوم انگار می افزاید که این موتر بار بری نوع خاور مملو از زیره “کرابیه” مر بوط به یکی از باشندگان بادغیس بوده که از قلعه به قصد هرات به منظور انتقال و تخلیه این بار در حرکت بوده است که در عرض راه از سوی افراد مسلح ناشناس حریق می گردد.

در همین حال مالک این موتر ادعا میکند که مقدار زیره ها در این موتر 20 خروار بوده است که قیمت آن بالغ بر 40 هزار دالر آمریکایی بوده است.

گفتنی ست در طی چند سال گذشته این چندمین بار است که وسایط بار بری از سوی افراد مسلح ناشناس در این شاهراه حریق میگردند.

برخی ها انگیزه حریق شدن وسایط باربری در مسیر جاده عمومی بادغیس – هرات را عدم پذیرش خواست های طالبان و افراد مسلح مخالف دولت از سوی مالکان این وسایط بیان می نمایند.

خبر: لطیفه نویسا

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.