زخم برداشتن چهار مامور پولیس مرزی در بالامرغاب

براساس تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس مرزی در مربوطات ولسوالی بالامرغاب چهار مامور پولیس مرزی زخمی شدند.

یک منبع پولیس مرزی در بادغیس که نمی خواهد از وی نامی گرفته شود میگوید؛ بیش از صد تن از نفرات وابسته به گروه طالبان؛ بر یک مرکز/ پایگاه ماموران پولیس مرزی در بالامرغاب شب گذشته حمله نموده که در نتیجه؛ چهار مامور پولیس مرزی نیز زخم برداشتند.

این منبع گفت؛ نفرات طالبان مسلح بر یک پایگاه اصلی ماموران پولیس مرزی مستقر در منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب حمله نموده که تا اکنون بصورت پراگنده ادامه دارد.

در همین حال گفته های وجود دارد که؛ تعدادی از نیروهای کمکی به محل اعزام شده اند که در صورت ضرورت وارد عمل خواهند شد.

ولسوالی بالامرغاب از جمله ی بخش های نسبتا نا ارام در بادغیس به شمار می رود که طالبان مسلح در مربوطات آن حضور پررنگ ی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.