انتقاد بادغیسیان از عقد مجدد ” پروژه اسفالت سرک لامان – قیصار ” با پیمانکاران داخلی

شماری از باشننده گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس  از آغاز احتمالی کار ساخت سرک کمر بندی هرات قلعه نو خوشبین بوده اما سپردن کار این سرک را به […]

» ادامه