10 پروژه انکشافی به ارزش 18 میلیون افغانی در بادغیس گشایش یافت

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری 10 پروژه انکشافی در مربوطات شهر قلعه نو این ولایت خبر میدهد.

» ادامه