شهروندان شهر قلعه نو از قلت ” آب آشامیدنی صحی ” شاکی اند

این روز ها قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با قلت آب آشامیدنی صحی مواجه است و شهروندان مسئولان اداره آبرسانی را در این زمینه به باد انتقاد می گیرند.

» ادامه