پیوست یک گروه 20 نفری طالبان مسلح به روند صلح در بادغیس

یک گروه طالبان مسلح  در ولسوالی جوند ولایت بادغیس بعد از ظهر روز گذشته ( شنبه ) با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح گردیدند.

» ادامه