زخم برداشتن چهار مامور پولیس مرزی در بالامرغاب

براساس تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس مرزی در مربوطات ولسوالی بالامرغاب چهار مامور پولیس مرزی زخمی شدند.

» ادامه