نگرانی شهروندان از تخریب جاده های درون شهری در پی تردد موتر های سنگین بار

شماری از شهروندان شهر قلعه؛ مرکز ولایت بادغیس از تردد وسایط نقلیه باربری در خیابان های داخلی این شهر شکایت داشته و مسوولان ریاست شهر داری را در این راستا […]

» ادامه