“پروژه مطالعات و انجام طرح بخش اول و دوم سرک لامان- قیصار منظور گردید”

مسوولان در وزارت فواید عامه از منظوری پروژه مطاللعات و انجام طرح/ دیزاین بخش اول و دوم ” پروژه اسفالت سرك حلقوي لامان- قیصار” از سوی كميسيون عالي تداركات ملي خبر میدهند.

محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه در تماس تلیفونی با رادیو نریمان گفت؛ پروژه مطالعات و انجام طرح/ ديزاين بخش اول و دوم سرك حلقوي قيصار-لامان در جلسه  كميسيون عالي تداركات ملي منظور شده  و به زودی طرح/ دیزاین این دو بخش آغاز میگردد.

آقای روحانی اضافه نمود که؛ با منظوري اين پروژه، به زودي طرح / ديزاين اين دو بخش از پروژه مهم و استراتژيك قيصار-لامان که طول هر دو بخش/ سکشن 82 کیلو متر میشود، آغاز خواهد شد.

سخنگوی وزارت فواید عامه می افزاید که؛ برخی از شرکت ها پروپوزل های خود را به منظور قرار داد کار جاده کمربندی به این وزارت فرستاده وبررسی های همه جانبه در این خصوص جریان دارد که بعد از این بررسی ها جهت منظوری نهایی به اداره تدارکات ملی ارسال میشود که بعداً با یکی از این شرکت ها قرارداد صورت خواهد گرفت.

آقای روحانی از ارزش مجموعی و ارایه ی برخی جزئیات دیگر این پروژه با رسانه ها خود داری نموده ولی می افزاید که؛ با امضای قرار داد بودجه ی مجموعی واندازه عرض این سرک مشخص خواهد شد.

وی میگوید که؛ هم اکنون اسناد تدارکاتی اعلان دیزاین بخش ها / سکشن های سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز جهت تائیدی به بانک آسیایی فرستاده شده و پس از تائیدی نهایی شروع و دیزاین این چهار سکشن نیز به اعلان سپرده خواهد شد.

این درحالیست که برخی از شهریان قلعه نو چندی قبل از قرارداد این پروژه با پیمانکاران داخلی و آنچه که نا توانی و عدم ظرفیت کافی برخی شرکت های داخلی و محلی برای راه اندازی و تکمیل به موقع کار این بزرگ راه گفته می شود، ابراز نگرانی نموده بودند.

اما سخنگوی وزارت فواید عامه هرگونه نگرانی را در این راستا بی اساس می خواند ومی افزاید که؛ بعد از بررسی ها با شرکت که توان انجام این کار را داشته باشد قرار داد خواهد گردید.

قابل ذکر است که کار بزرگ راه لامان- قیصار بیشتر از 3 سال میشود که آغاز شده است ولی به دلیل مشکلات و زد بند های سیاسی تا تخنیکی کار آن متوقف گردیده است.

 

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.