نگرانی شهروندان از تخریب جاده های درون شهری در پی تردد موتر های سنگین بار

شماری از شهروندان شهر قلعه؛ مرکز ولایت بادغیس از تردد وسایط نقلیه باربری در خیابان های داخلی این شهر شکایت داشته و مسوولان ریاست شهر داری را در این راستا به بی توجهی متهم میکنند.

این شهروندان در گفتگو با خبرگزاری نریمان میگویند؛ برخی رانندگان/ مالکان وسایط نقلیه ی بار بری خویش را در داخل جاده های داخلی که جدیدآ اسفالت شده می رانند و گاه هم جهت تخلیه بار های شان در این جاده ها توقف می کنند.

شهروندان قلعه نو می افزایند که؛ توقف این وسایط در خیابان های که از بهر رفت و امد وسایط نقلیه شخصی اسفالت شده است، مشکل آفرین بوده و باعث تخریب این خیابان ها میشود.

این شهروندان مسوولان اداره شهر داری قلعه نو را در زمینه رفع این نگرانی به بی پروایی متهم کرده و از شهر داری قلعه نو می خواهند مکان مشخصی را برای ایست موتر های بابری در بیرون از شهر در نظر بگیرند.

در عین حال شورای ولایتی بادغیس نیز نگرانی شهروندان نسبت به بی توجهی شهر داری در امر گشت و گذار موتر های بار بری را تایید نموده و می گویند که؛ شهر داری قلعه نو تا حال متوجه این چالش نشده اند.

عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس گفت که؛ جاده های داخل شهر قلعه نو برای عبور و مرور موتر های سنگین وزن باربری ساخته نشده است و از سوی هم گشت و گذار این موتر ها در جاده ی ها که هنوز تحت کار بوده و یک لایه ی اسفالت شان باقی مانده است میتواند آسیب جدی رساند.

آقای افضلی نبود جاده ی مشخص برای استفاده ی موتر های بار بری در قلعه نو را یک چالش بزرگ عنوان داشته که شهر داری در این زمینه توجهی نداشته است.

معاون شورای ولایتی اضافه که؛ آنان برای بر طرف سازی این چالش نظریات شان را با شهر داری قلعه نو در میان گذاشته اند ولی از اینکه توجهی در این قسمت نشده است نگران اند.

IMG_7040

با این حال مسوولان در ریاست شهرداری قلعه نو نگرانی و انتقاد شهروندان را در این خصوص تائید نموده و می گویند که؛ پارک موتر های سنگین بار در داخل شهر باعث تخریب جاده و آنان چندین بار مانع پارک موتر های سنگین بار شده اند.

امین الله محبت معاون و سر پرست شهر داری قلعه نو گفت؛ که آنان از مدیریت ترافیک در این قسمت خواهان همکاری شدند تا از پارک موتر های سنگین بار در داخل جاده های شهری جلوگیری نمایند.

وی اضافه نمود؛ در حال حاضر ایستگاهی مشخص برای این عراده جات در داخل شهر وجود دارد و تا گذشتن سرک حلقوی از بادغیس و شهر قلعه نو جاده و مسیر مشخصی برای استفاده و رفت و آمد موتر های بار بری و ایجاد ایستگاه وجود نخواهد داشت.

در همین حال برخی از کارشناسان راه و ساختمان مدعی اند که؛ اسفالت خیابان های داخل شهری برای استفاده از موترهای باربری مساعد نبوده بنا تردد این وسایط باعث تخریب زود هنگام خیابان های مذکور میشود.

این کارشناسان می افزایند که رفت و امد وسایط سنگین در خیابان های داخل شهری؛ باعث سنگینی ترافیک و مشکلات درون شهری می گردد.

قابل ذکر است که در عرض نزدیک به 15 سال گذشته؛ بخشی اندکی از خیابان های دورن شهری به درازای احتمالی 10 کیلومتر در قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس اسفالت گردیده است که به گفته شهروندان و مهندسان راه سازی، از پایین ترین کیفیت برخوردار میباشد.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.