قیر ریزی بخشی از پروژه اسفالت جاده لامان – قیصار آغاز گردید

کارقیرریزی بخشی از جاده کمربندی کشور؛ درولایت بادغیس امروز توسط معین وزارت فواید عامه و شماری از مسوولان ارشد ولایتی آغاز گردید. براساس اظهارات معین وزارت فواید عامه کشور؛ در […]

» ادامه