داکتر عبدالله عبدالله در ادامه پیکار های انتخاباتی اش؛ به بادغیس آمد

داکتر عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز (دوشنبه) با معاونان اش؛ انجینر محمد خان و استاد محمد محقق، وارد شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس گردید.

» ادامه