134 مرکز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در بادغیس باز خواهند بود

مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بادغیس از باز بودن 134 مرکز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور در این ولایت خبر میدهند. این مسوولان میگویند، […]

» ادامه