پایان مسابقات پهلوانی میان ورزشکاران ولایت های فراه و بادغیس

ریاست کمیته المپیک بادغیس از پایان یافتن مسابقات پهلوانی که از دو روز به اینطرف میان پهلوانان ولایت های فراه و بادغیس در استدیوم ورزشی شهر قلعه نو راه اندازی […]

» ادامه