یک پایگاه نظامی با هزینه 4 میلیون دالر در بالامرغاب ساخته شد

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب از تکمیل کار ساخت یک پایگاه نظامی به ارزش 4 میلیون دالر آمریکایی در مرکز این ولسوالی خبر میدهند.

» ادامه