توزیع کمک های اولیه برای 232 خانواده سیلاب زده در قلعه نو

برای 232 خانواده سیلاب زده دربادغیس از سوی اداره مقام این ولایت و فرماندهی قول اردوی 207 ظفر ارتش ملی در غرب کشور؛ کمک های اولیه توزیع گردید.

» ادامه