یک سرباز پولیس محلی در قادس از سوی طالبان کشته شد

در نتیجه حمله افراد وابسته به طالبان مسلح در ولسوالی قادس؛ یک سرباز پولیس محلی در مربوطات این ولسوالی به قتل رسید.

» ادامه