برخورد رعد وبرق در ولسوالی قادس؛ جان یک بانو را گرفت

 در نتیجه برخورد رعد و برق ( صاعقه ) بر منزل  یک  مسکونی در ولسوالی قادس ؛یک بانو 55 ساله جان اش را از دست داد. صالح محمد بیک سرپرست […]

» ادامه