شهروندان قلعه نو: بخشی از مارکت “سبزی و میوه فروشان” به “چوب فروشی و ایستگاه وسایط کلان” مبدل شده است

شماری از شهروندان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ اداره شهرداری قلعه نو را در پیوند به عدم حفظ و مراقبت مارکت ” سبزی و میوه ” فروشان این شهر […]

» ادامه