مخالفان مسلح 2 عالم دین را در ولسوالی قادس مجروح نمودند

مخالفان مسلح دو عالم دین را با یک همراه انان در ولسوالی قادس مجروح نموده که وضعیت صحی دو تن آنان وخیم گزارش شده است.

» ادامه