جشنواره عکس ” نگاه ” در قلعه نو برگزار گردید

جشنواره عکس ” نگاه” امروز در لیسه حنظه بادغیسی شهر قلعه نو راه اندازی و گشایش یافت.

این جشنواره که از سوی آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس و آمریت لیسه حنظله بادغیسی برگزار گردیده است؛ هدف آن ترویج فرهنگ شهر نشینی درمیان شهروندان قلعه نو و پاک کاری آن از سوی باشندگان این شهراعلام شده است.

سید شیدا عارض آمرجوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس میگوید؛ در این جشنواره 80 عکس به نمایش گذاشته شده که از تمام بخش های شهر قلعه نو توسط شماری از دانش آموزان لیسه حنظله بادغیسی ثبت شده است.

آقای عارض افزود؛ در این جنشواره تلاش شده است به جهات ” قوت و ضعف ” شهرنشینی شهروندان قلعه نو پرداخته شود.

عارض می افزاید که در حاشیه این جشنواره؛ 50 تن از دانش آموزان لیسه حنظله بادغیسی در یک حرکت نمادین با پوشش لباس صفاکاری اداره شهر قلعه نو به پاک نمودن صحن لیسه حنظله و جاده ریاست صحت عامه پرداختند.

در همین حال شماری از جوانان اعضای کمیته شهرداری لیسه حنظله بادغیسی این ابتکار مشترک آمریت های جوانان و این لیسه را بی سابقه خوانده و از عضویت خویش در این کمیته ابراز خرسندی نمودند.

آنان تاکید ورزیدند که شهروندان بادغیس باید بخاطر پاکی ونظافت شهر و محیط زیست شان تلاش وافر نمایند.

گفته میشود که برای عکاسان 5 عکس برتر در این جشنواره؛ جوایز نیز از سوی آمریت های جوانان و لیسه حنظله بادغیسی تفویض گردید.

خبر: افسانه و عارفه

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.