شهروندان قلعه نو: بخشی از مارکت “سبزی و میوه فروشان” به “چوب فروشی و ایستگاه وسایط کلان” مبدل شده است

شماری از شهروندان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ اداره شهرداری قلعه نو را در پیوند به عدم حفظ و مراقبت مارکت ” سبزی و میوه ” فروشان این شهر متهم نموده و تاکید مینمایند که در حال حاضر بخشی از این مارکت به چوب فروشی و پارک وسایط کلان ( نقیله ) مبدل شده است.

این شهروندان مدعی اند؛ هر گاه روند ادامه یابد، مارکت سبزی و میوه فروشان شهر قلعه نو در اینده نزدیک شاهد تخریبات بسیار کلان با هزینه سنگین همراه خواهد بود.

مارکت سبزی و میوه فروشان شهر قلعه نو سه سال قبل با حمایت مالی نزدیک به 1 میلیون دالر از سوی  اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در مرکز این شهرساخته که دارای 72 دوکان، چای آب ، ماشین خانه، سرک کانکریتی و دیوار استنادی به منظور حفاظت ان از سرازیرشدن سیلاب های موسومی میباشد.

گفته شده است این مارکت به منظور حمایت از کشاورزان و باغداران بادغیسی و انسجام بهتر فعالیت های شهرداری ، سبزی و میوه فروشان شهر قلعه نو ساخته شده است.

عبدالسمیع یک تن از شهروندان شهر قلعه نو میگوید؛ او ابتدا که غرض خرید سبزی و میوه به این مارکت رفته بود، متوجه تخیله مقدار چوب و شماری زیاد وسایط ترانسپورتی و ساختمانی در این مارکت گردیده است.

عبدالسمیع گفت؛ بخشی از این چوب ها به داخل دوکان های مارکت منتقل شده است که بدون شک تخریبات را به دوکان های مذکور وارد خواهد ساخت.

وی می افزاید که کف مارکت نیز کانکریت میباشد که تخلیه و حمل و نقل این چوب ها نیز خسارات و شکست های را به این مارکت بوجود خواهد آورد.

عبدالحی یک تن دیگر از شهروندان که او نیز اخیرا متوجه این مسله شده است، میگوید؛ برای وی این اقدام اداره شهرداری غیر قابل قبول و ناراحت کننده بوده است.

عبدالحی می افزاید که؛ اعمار این مارکت یکی از کار های بارز و نمونه  در عرض بیشتر از یک دهه گذشته در بادغیس توصیف داشته که باید به نحوی درست و معقول از ان استفاده و حراست نمود.

وی تاکید میکند که” در تمام بخش های قلعه نو برای چوب های تخلیه شده و وسایط پارک شده در این مارکت محل مناسب وجود دارد اما در داخل مارکت سبزی و میوه فروشان نه “.

در همین حال شهردار قلعه نو از جابجایی ” کنده ” چوب در داخل مارکت مذکور ابراز بی خبری نموده و خاطرنشان میسازد که در کمترین فرصت در این زمینه اقدام مینماید.

ابوبکر فرستان شهردار قلعه نو میگوید؛ تا حال کسی از ماموران و افراد بیرون از اداره شهرداری در این ارتباط به وی گزارش نکرده است.

وی می افزاید که اداره شهرداری قلعه نو تا حال با هیچ کس قرار داد ننموده است که به این افراد اجازه ” تخلیه چوب و یا پارک نمودن وسایط سنگین وزن ” را داده باشد.

براساس معلومات اداره شهرداری قلعه نو؛ در حال حاضر بخش از دوکان های این مارکت در اختیار شماری از سبزی و میوه فروشان قرار داشته و بخش از آن خالی و فارغ میباشد.

مارکت سبزی و میوه شهر قلعه نو؛ در حال حاضر تنها مرکز خرید و فروش دولتی میباشد که با درنظرداشت پلان و برنامه شهری ساخته شده و عواید آن مستقیما به خزانه دولت افغانستان و اداره شهر قلعه نو واریز میشود.

خبر: عبدالمنان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.