پیوست 9 ناراض مسلح مخالف دولت به اداره امنیت ملی بادغیس

ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس از پیوست 9 ناراض مسلح مخالف دولت از مربوطات مرکز ولایت به این اداره خبر میدهد.

مسوولان در اداره امنیت ملی بادغیس میگویند؛ این افراد به فرماندهی محمد انور؛ سابق فرمانده تولی کندک اول لوای پولیس محافظت عامه این ولایت بامداد امروز پنجشنبه؛ با سلاح های دست داشته خویش به این اداره پیوست گردیدند.

این مسوولان می افزایند که افراد مذکور در نتیجه فعالیت ماموران ریاست امنیت ملی بادغیس به این اداره پیوست و دست از نارضایتی با دولت برداشته اند.

براساس اظهارات مسوولان ریاست امنیت بادغیس؛ این افراد قبل از این در مناطق بند سبزک مسیر جاده بادغیس- هرات و نایک ولسوالی قادس فعالیت داشته اند.

گفته میشود فرمانده محمد انور شش ماه قبل پس از برکناری از فرماندهی تولی کندک اول پولیس محافظت عامه به صفوف ناراضیان مسلح دولت پیوست گردیده است.

مسوولان سلاح های بدست آمده را از نزد این افراد؛ 8 میل سلاح  کلاشیکوف و1 میل ماشیندار نوع پیکا اعلام مینمایند.

در همین حال مسوولان اداره امنیت ملی بادغیس از بازداشت چهار مخالف مسلح توسط ماموران این اداره و همکاری گروه فرمانده محمد انور از مربوطات منطقه لامان قلعه نو نیز خبر میدهند.

این مسوولان اضافه میکند که این افراد در سوختاندن چندین عراده واسطه ی نقلیه یک شرکت راه سازی خصوصی مسیر جاده لامان – قلعه نو نیز متهم میباشند.

بربنیاد گفته های منابع ریاست امنیت بادغیس؛ این افراد نزدیک به 8 ماه قبل، شب هنگام بالای یکی از شرکت های راه سازی خصوصی پروژه اسفالت جاده لامان – قیصار حمله نموده و تمام وسایط آنرا به آتش کشیدند.

خبر: عبدالحی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.