ایجاد کمیسیون مشترک حل منازعات اجتماعی و انکشافی در سه ولسوالی بادغیس

نشستی یک روزه زیر نام ” هماهنگی و تقویت تفاهم ” میان ولسوالان و بزرگان سه ولسوالی ولایت بادغیس در ولسوالی قادس این ولایت برگزار گردید.

مسوولان محلی در ولسوالی قادس میگویند؛ این نشست به هدف هماهنگی و همکاری در خصوص حل منازعات قومی، تامین امنیت پروژه های انکشافی، همکاری نهادهای دولتی وغیر دولتی، اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری میان ولسوالان و بزرگان ولسوالی های قادس، آبکمری و مقر این ولایت برگزار گردید.

صالح محمد بیک سرپرست ولسوالی قادس میگوید، راه اندازی این نشست را نخستین ابتکار از سوی اداره محلی و مردم قادس دانسته و برگزاری انرا جهت رسیدگی هماهنگ به مشکلات باشندگان این ولسوالی مفید توصیف نمود.

وی همچنان از ایجاد یک کمیسیون مشترک میان اداره های محلی و باشندگان این سه ولسوالی خبر داده و تاکید نمود که، این کمیسیون در وقت نیاز  در قسمت حل منازعات اجتماعی و انکشافی با اداره های محلی همکاری خواهند کرد.

براساس اظهارات سرپرست اداره ولسوالی قادس، اشتراک کنندگان نشست ” هماهنگی و تقویت تفاهم ” میان ولسوالان و بزرگان این سه ولسوالی؛ در حاشیه این نشست از باغهای میوه شخصی و دولتی در قادس مبنی بر کسب تجارب بیشتر دیدن نمودند.

گفته میشود که این نشست با حمایت مالی و تخنیکی دفتر ولایتی برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در بادغیس راه اندازی و تطبیق گردیده است.

خبر: محمد معصوم

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.