نگرانی مسوولان اطلاعات و فرهنگ بادغیس از کاوش های آثار باستانی

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به شدت از افزایش کاوش های خودسرانه ی آثار باستانی در مربوطات این ولایت ابراز نگرانی مینمایند.

» ادامه