موتر فرمانده کندک پنجم پولیس محافظت عامه بادغیس به سرقت برده شد

موتر فرمانده کندک پنجم پولیس لوای محافظت عامه ولایت بادغیس از سوی یک فرد وابسته به طالبان مسلح به سرقت برده شد.

» ادامه

دبیرخانه شورای عالی صلح بادغیس: از اختلاف های احتمالی میان هواداران نامزدان ریاست جمهوری جلوگیری میشود

دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس از راه اندازی نشست ” هماهنگی و وحدت ملی ”  میان ستاد های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال اینده در جریان هفته آتی […]

» ادامه