دبیرخانه شورای عالی صلح بادغیس: از اختلاف های احتمالی میان هواداران نامزدان ریاست جمهوری جلوگیری میشود

دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس از راه اندازی نشست ” هماهنگی و وحدت ملی ”  میان ستاد های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال اینده در جریان هفته آتی […]

» ادامه