سرپرست فرماندهی پولیس امنیه مقر؛ در پیوند به دخالت در مبارزات انتخاباتی از کار برکنار گردید

براساس دستور تازه وزارت امور داخله کشور؛ سرپرست پولیس فرماندهی پولیس امنیه ولسوالی مقر ولایت بادغیس پس از چاشت امروز( یکشنبه ) از وظیفه اش برکنار گردید.

» ادامه