شکایت های تلفنی باشندگان ولسوالی قادس، از سوی اداره محلی رسیدگی میشوند

مسوولان محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از راه اندازی یک خط تلفن مبنی بر دریافت شکایت های باشندگان این ولسوالی با همکاری برنامه تحکیم ثبات ریاست احیا و انکشاف […]

» ادامه