هشتمین دور فارغان پولیس محافظت عامه بادغیس اسناد فراغت بدست آوردند

هشتمین گروه پولیس لوای محافظت عامه ولایت بادغیس از مرکز آموزشی فرماندهی پولیس امنیه این ولایت اسناد فراغت بدست آوردند.

» ادامه