90 کارآموز زن و مرد در ولسوالی مقر فارغ گردیدند

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس میگویند که 60 بانو و 30 آقا به ترتیب از کورس های آموزش خیاطی و ترمیم موترسکلیت فارغ گردیدند.

» ادامه